Könyvtári könyvkötő

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, Központi Könyvtár, Történeti Gyűjtemények Osztálya

könyvtári könyvkötő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7622 Pécs, Szepesy Ignác utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

-könyvek és más kaidványok kézi és gépi úton előírt technológia szerinti készítése, -kötésjavítás végzése, -egyéb könyvkötészeti termékek(pl.diplomatokok,dobozok,mappák) készítése, -speciális nyomdai anyagok, eszközök és gépek kezelése (nyomdai termékek vágásához,hajtogatásához,ragsztásához, feliratozásához)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános, alapműveltségi vizsga és könyvkötői szakmunkás bizonyítvány,

        gyakorlat kézi könyvkötő műhelyben végezhető tevékenységre előnyt jelent

        megbizható,pontos egyéni munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz, iskolai végzettségek és referenciák dokumentumai valamint megváltozott munkaképesség esetén hivatalos igazolás.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 6. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7622 Pécs, Universitas utca 2/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8779 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtári könyvkötő.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8779, valamint a munkakör megnevezését: könyvtári könyvkötő.

        Elektronikus úton Szellőné Fábián Mária, általános főigazgató-helyettes részére a szellom@lib.pte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 6.

ID: 2756447   Megjelentetés dátuma: 2016.10.07.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.