Kardiológiai szakasszisztens

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Klinikai Központ, I. sz. Belgyógyászati Klinika

Kardiológiai szakasszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7624 Pécs, Ifjúság útja 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kardiológiai területén végzett szakasszisztensi feladatok ellátása. Ergometria, EKG, ABPM, Holter-EKG, Echocardiographiai, vizsgálatokban való segédkezés kompetencia szintnek megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, kardiológiai szakasszisztensi végzettség,

        Kardiológiai szakterületen szerzett gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Nyelvismeret előnyt jelent

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. október 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8236 , valamint a munkakör megnevezését: Kardiológiai szakasszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8236, valamint a munkakör megnevezését: Kardiológiai szakasszisztens.

        Elektronikus úton Prof. Dr. Tóth Kálmán, klinikaigazgató részére a 1bel@pte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 6.

ID: 2756446   Megjelentetés dátuma: 2016.10.07.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.