Fogászati asszisztens

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Klinikai Központ, Fogászati- és Szájsebészeti Klinika

Fogászati asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.09.26. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7621 Pécs, Dischka Győző utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Fogászati asszisztensi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, fogászati asszisztens végzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol és/vagy német nyelvismeret

        Fogászati asszisztensi munkakörben töltött gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, sikeres pályázat esetén erkölcsi bizonyítvány (kivéve PTE alkalmazott).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8825 , valamint a munkakör megnevezését: Fogászati asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8825, valamint a munkakör megnevezését: Fogászati asszisztens.

        Elektronikus úton Bognárné Pusch Györgyi, részlegvezető asszisztens részére a bognarne.pusch.gyorgyi@pte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

PTE szabályzatai szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 6.

ID: 2756445   Megjelentetés dátuma: 2016.10.07.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.