Ápolásszakmai igazgató-helyettes

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Klinikai Központ, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Ápolásszakmai igazgató-helyettes

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 1-5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7623 Pécs, Rét utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A klinikán folyó ápolási munka tervezése, irányítása, koordinálása- az egészségügyi szakdolgozók képzésének, továbbképzésének tervezése - a klinikán folyó felső és középfokú gyakorlati képzések felügyelete - adminisztratív feladatok, jelentések, beszámolók és alapnyilvántartások elkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Felsőfokú ápolói végzettség (Bsc, Msc) vagy egészségügyi szakmenedzseri végzettség,

        3-5 éves ápolás vezetői tevékenység

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        egészségügyi menedzseri végzettség OKJ

        pszichiátriai szakápolói végzettség, gyakorlatvezetői végzettség

        pszichiátriai területen szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, végzettséget ill. gyakorlatot igazoló dokumentumok, erkölcsi bizonyítvány (nem PTE pályázó esetében),

        szakmai terv, motivációs levél, Kamarai tagság igazolása, érvényes működési engedély

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. december 6. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8855 , valamint a beosztás megnevezését: Ápolásszakmai igazgató-helyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8855, valamint a munkakör megnevezését: Ápolásszakmai igazgató-helyettes.

        Elektronikus úton Prof. dr. Fekete Sándor, klinikaigazgató részére a allaspalyazat@pte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Három fős bírálóbizottság dönt a beérkezett pályázatokról

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat benyújtása során kérjük feltüntetni a pályázati azonosítót: 8855.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 6.

ID: 2756404   Megjelentetés dátuma: 2016.10.07.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.