Intézetigazgató

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar, Társadalmi Kapcsolatok Intézete

Intézetigazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3-5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A vezető felelős az intézetben folyó tudományos, oktatói és kutatói feladatok ellátásáért, az intézet szabályszerű gazdálkodásáért. • Ellátja az intézet oktatási, gazdálkodási és adminisztrációs vezetői feladatait. • Szervezi és vezeti az intézet testületeinek munkáját. • Irányítja az intézet alkalmazottainak munkáját. • Együttműködik a PTE és a Bölcsészettudományi Kar vezetőivel és testületeivel. • Képviseli az intézet érdekeit a kari, egyetemi, városi és egyéb fórumokon. • A meglévő oktatási és kutatási programok fejlesztése. • Irányítja új korszerű képzések, képzési formák kidolgozását és bevezetését. • Összehangolja a kutatási és kutatásfejlesztési tevékenység végzését. • A szak versenyképességének javítása, színvonalas kutatómunka végzése, tudományos utánpótlás nevelése a képzés minden szintjén. • Nemzetközileg elismert angol nyelvű publikációs, előadói és tudományszervező tevékenység. • Képes kollégáit motiválni, csapatot építeni, csapatban dolgozni és közösséget teremteni.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, MA/MSc vagy azzal egyenértékű egyetemi diploma, PhD. hablitáció,

        legalább egy világnyelv tárgyalóképes ismerete

        min. 10 éves egyetemi oktatási tevékenység

        oktatás- és kutatásszervezői gyakorlat; • nemzetközileg elismert publikációs tevékenység; • idegen nyelvű előadó- és tárgyalókészség

        • felsőoktatói vezetési gyakorlat • nemzetközi konferencia szervezési tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - pályázati kérelem; - önéletrajz; - végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást és tudományos fokozatot igazoló oklevelek, bizonyítványok hiteles másolata külső pályázók esetén; - az oktatott tárgyak listája a teljes pályafutásra; - publikációk, az azokra történő hivatkozások, továbbá a szakmai alkotások jegyzéke; - oktatási, kutatási, intézményfejlesztési pályázatokban,

        amennyiben volt K+F munkákban való részvételek és témavezetések (a végzett munka százalékos arányának becslésével és a pályázat teljes támogatási, illetve szerződéses összegével együtt); - külföldi utazások felsorolása azok céljával együtt;

        vezetői tapasztalatok, vezetői gyakorlat bemutatása, beleértve a szakmai-tudományos közéletben végzett ilyen tevékenységet; - irányított személyek felsorolása, akik sikeres pályát futottak be. Vezetői elképzelések: - motiváció; - helyzetértékelés; - vezetői program.

        Nyilatkozatok: - összeférhetetlenségi nyilatkozat - az illetékes személyek és testületek felhatalmazása a teljes pályázati anyag megismerésére

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8853 , valamint a beosztás megnevezését: Intézetigazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8853, valamint a munkakör megnevezését: Intézetigazgató.

        Elektronikus úton Dr. Bódis József, rektor részére a allaspalyazat@pte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

PTE szabályzatai szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az intézetigazgatói pályázatokat 2 példányban az egyetem rektorának címezve kell eljuttatni (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.) és elektronikusan is.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 5.

ID: 2754752   Megjelentetés dátuma: 2016.10.06.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.