Általános igazgatóhelyettes

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Klinikai Központ, Reumatológiai és Immunológiai Klinika

általános igazgatóhelyettes

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7632 Pécs, Akác utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- betegellátó egység gazdasági tervének és keretének meghatározásában való közreműködés, valamint a gazdasági terv betartásáról való gondoskodás- humánerőforrással kapcsolatos adatok elemzésében való közreműködés- foglalkoztatással kapcsolatos intézkedések vizsgálata, döntés előkészítés javaslatok megtétele- orvosok, szakorvosok minősítésének szakmai kontrolljáról, valamint oktatóorvosok, kutatóorvosok működési engedélyének , kamarai tagságának érvényességéről való gondoskodás - közalkalmazottak munkaköri leírásának aktualizálásáról, folyamatos felülvizsgálatáról való gondoskodás - szabályzatok, utasítások alkalmazása, valamint szervezeti egységen belüli saját működési rend kidolgozása, felülvizsgálata - a szervezeti egység gyógyító, tudományos és oktató munkájában való közreműködés - az egység orvos szakmai, ápolás szakmai, oktatási és tudományos munkájának felügyelete.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, orvostudományi egyetemi végzettség - szakorvos képesítés ,

        mesterképzési szakon szerzett egészségügyi (szak) menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés, vagy jogi szakokleveles szakirányú továbbképzés szakon szerzett képesítés előny

        legalább 5 éves gyakorló orvosi tevékenység - legalább 1 éves egészségügyi intézményben eltöltött vezetői gyakorlat - oktatási tapasztal

        angol, német nyelvismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, végzettséget, ill. gyakorlatot igazoló dokumentumok, erkölcsi bizonyítvány (nem PTE pályázó esetén) kamarai tagsági igazolás

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. november 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8582 , valamint a beosztás megnevezését: általános igazgatóhelyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8582, valamint a munkakör megnevezését: általános igazgatóhelyettes.

        Elektronikus úton NAGY Gáborné részére a nagy.gaborne@pte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 20.

ID: 2732377   Megjelentetés dátuma: 2016.09.21.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.