Szemész szakorvos

Pécs MJV. Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

PMJV Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága
Szemészeti szakrendelés

szemész szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szemész szakorvosi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szemészet szakvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        egyetemi végzettséget, szakvizsgát igazoló okmányok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, működési engedély másolata, Kamarai tagság másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Orvos igazgató nyújt, a 72/523-523/443 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécs MJV. Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága címére történő megküldésével (7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 2. IV. em. - Iktató ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B-008-1746/2016. , valamint a munkakör megnevezését: szemész szakorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Pécs MJV. Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága címére történő megküldésével (7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B-008-1746/2016., valamint a munkakör megnevezését: szemész szakorvos.

vagy

        Személyesen: Iktató, Baranya megye, 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 2. IV. emelet 414. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Jogszabályi előírásoknak megfelelően.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Fenntartó Önkormányzat székhelyén, helyben szokásos módon

        Fenntartó Önkormányzat honlapján

        EEI honlapján - www.eeipecs.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.eeipecs.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831998   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.