Főkönyvi könyvelő

Péceli Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Péceli Polgármesteri Hivatal

főkönyvi könyvelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 19. pontja szerinti pénzügyi számviteli feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzatok költségvetési gazdálkodása, költségvetés tervezése, pénzügyi-gazdálkodási feladatok, egyeztetések, adatszolgáltatások teljesítése. Költségvetés végrehajtásában való közreműködés. Részt vesz az év eleji nyitó és az év végi zárlati munkálatokban. Feladata az előírásoknak megfelelő szabályozás biztosítása, a jogszabályi kontroll maradéktalan végrehajtása, a vonatkozó jogszabályok maximális betartása és betartatása. Előirányzat-módosítások kezelése, főkönyvi könyvelések végrehajtása. Statisztikai, egyéb időszaki és ad-hoc jelentések, beszámolók összeállítása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a(z) 18/2015. (V.7.) önkormányzati rendelet, továbbá a 32/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, mérlegképes könyvelő,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        minimum 1 éves szakmai tapasztalat

        közigazgatási alapvizsga, illetve a kinevezéstől számított 1 éven belüli letételének vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, felsőfokú iskolai végzettség és mérlegképes könyvelői szakképesítés államháztartási szakon.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint önéletrajz

        szakirányú iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        rövid motivációs levél

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati elbírálással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozat arról, hogy a 6 hónap próbaidőt vállalja

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Attila irodavezető-helyettes nyújt, a 28/662-013 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Péceli Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2119 Pécel, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/187/1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: főkönyvi könyvelő.         Postai úton, a pályázatnak a Péceli Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2119 Pécel , Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/187/1/2016, valamint a munkakör megnevezését: főkönyvi könyvelő.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban szereplő valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. Az állás betöltéséről Pécel Város Jegyzője dönt a polgármester egyetértésével. A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.pecel.hu - 2016. szeptember 30.

        Péceli Hírek októberi száma

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 1.

ID: 2746274   Megjelentetés dátuma: 2016.10.02.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.