Jegyző

Pázmándfalu Község Önkormányzata Polgármestere

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9085 Pázmándfalu, Fő út 64.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 59. Jogi és igazgatási feladatkör

Ellátandó feladatok:

Teljes körű jegyzői feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Teljes körű jegyzői feladatok ellátása


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 7

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Igazgatásszervezői vagy állam-és jogtudományi doktori képesítés szakképesítés,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatásban eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Közigazgatási-, és/vagy jogi szakvizsga

        Anyakönyvi szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz benyújtása

        az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata

        30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, így különösen annak nyilvánosságra hozatalához, - nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

        nyilatkozatot arról, hogy munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, - nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható, - vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9085 Pázmándfalu, Fő út 64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 780/2016/I. , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9085 Pázmándfalu, Fő út 64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 780/2016/I., valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

vagy

        Elektronikus úton Szabóné Petrőcz Olívia részére a iroda@pazmandfalu.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Nagy Imre Gusztáv polgármester, Győr-Moson-Sopron megye, 9085 Pázmándfalu, Fő út 64. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jegyző kinevezéséhez, a Hivatalt alapító települések polgármestereinek lakosságszámarányos, többségi döntése szükséges. Az egyéb munkáltatói jogokat a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti település (Pázmándfalu) polgármestere gyakorolja. A formai feltételeknek nem megfelelő pályázatokat érvénytelennek nyilvánítják. A formai feltételeknek megfelelő pályázatok elbírálása után a polgármesterek a kiválasztott pályázókat a személyes meghallgatás után értékelik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.pazmandfalu.hu - 2016. október 17.

        Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2016. október 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: "780/2016/I.", valamint a munkakör megnevezését: "jegyző".

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772252   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.