Költségvetési- pénzügyi ügyintéző

Papi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Papi Közös Önkormányzati Hivatal

költségvetési- pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4631 Pap, Kossuth út 102.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet, 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Főkönyvi könyvelés, költségvetési jelentés, beszámoló készítésében való közreműködés, szerződés és számla rögzítése, kontírozása, átutalások kezelése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és pénzügy-számviteli szakmacsoportba tartozó szakképesítés, ,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

        Nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor fennáll-e.

        Nyilatkozat arról, hogy a munkakör betöltését megelőzően vagyonnyilatkozatot tesz

        A Kttv-ben foglalt egységes adattartamú közszolgálati önéletrajz

        Három hónapnál nem régebbi, speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány („büntetlen előéletű, vele szemben a Kttv. 39. § (1b) és (1c) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, valamint a 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll”), vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről.

        Az iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai. (Elektronikus úton történő benyújtás esetén beszkennelt formában kell megküldeni.)

        A tárgyban kérjük megjelölni a munkakör azonosítóját

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Ráti Angéla és Czérnáné Krakk Orsolya nyújt, a 0645452206 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Papi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4631 Pap, Kossuth út 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2666/2016 , valamint a munkakör megnevezését: költségvetési- pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Papi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4631 Pap, Kossuth út 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2666/2016, valamint a munkakör megnevezését: költségvetési- pénzügyi ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton Dr. Ráti Angéla részére a jegyzo@pap.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján, polgármesteri egyetértéssel a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. A pályázati kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A Kttv. alapján csak olyan személy nevezhető ki az adott munkakörre, aki a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelt, és a kinevezés napján rendelkezik a pályázati kiírásban megjelölt, a fenti hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.pap.hu - 2016. október 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772111   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.