Gondnok

Pápai Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pápai Szakképzési Centrum Egry József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Gondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8251 Zánka, Külterület hrsz. 030/13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Készletek kezelése, gondnoki feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, Érettségi ,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz, jogosítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vellai László Tagintézmény-vezető nyújt, a 06/87/568-576 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pápai Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 37-22/2016/3 , valamint a munkakör megnevezését: Gondnok.         Postai úton, a pályázatnak a Pápai Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8500 Pápa, Erkel Ferenc utca 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 37-22/2016/3, valamint a munkakör megnevezését: Gondnok.

        Elektronikus úton Vellai László Tagintézmény-vezető részére a egrykszk@egrykszk.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 29.

ID: 2744665   Megjelentetés dátuma: 2016.09.30.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.