Gazdasági ügyintéző

Pápai Szakképzési Centrum Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pápai Szakképzési Centrum Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Gazdasági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.12.01-2019.10.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8420 Zirc, Alkotmány utca 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézmény gazdasági ügyeinek intézése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata, erkölcsi bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hujberné Venczel Mária nyújt, a 06/20/237-3411 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pápai Szakképzési Centrum Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma címére történő megküldésével (8420 Zirc, Alkotmány utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 37-45/2016/3 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Pápai Szakképzési Centrum Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma címére történő megküldésével (8500 Pápa, Erkel Ferenc utca 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 37-45/2016/3, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768289   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.