Tanszéki mérnöki

Pannon Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Pannon Egyetem Georgikon Kar
Kertészeti Tanszékén

tanszéki mérnöki

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8360 Keszthely, Szendrei telepi út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezett tanszéki mérnök feladata, összeállítja és előkészíti az elméleti előadásokhoz és gyakorlati foglalkozásokhoz szükséges szemléltető anyagokat (di, ábra stb.), segédeszközöket (metszőolló stb.) és növényeket. Szorgalmi időszakban a kertészeti gyakorlatot (napos beosztás, hetes beosztás) végző hallgatók munkafelvételeiben az előkészítési, szervezési munkákat elvégzi. A diplomatervet, ill. a TDK-t készítő hallgatóknak a tanszéken végzett feladataihoz technikai segítséget nyújt. Részt vesz a tanszéken folyó kutatómunkák előkészítésében, végrehajtásában. Végzi a szabadföldi kísérleti beállításokat, adatfelvételezéseket, mintagyűjtéseket. Szemléltető anyagait az Oktatók irányításával elkészíti.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        A pályázó rendelkezzék szakirányú egyetemi végzettséggel, angol és/vagy német nyelvből államilag elismert nyelvvizsgával.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        kísérőlevél (Kancellár Úrnak címezve), hivatkozva a pályázati kiírás megjelenési helyére, idejére,

        pályázat (tervek, elképzeléek),

        részletes szakmai önéletrajz (aláírt),

        publikációs lista (amennyiben van),

        egyetemi végzettséget, nyelvtudást, továbbá egyéb végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        formanyomtatványok - Bizalmas személyi adatlap, Összefoglaló pályázati adatlap, Nyilatkozat (a www.uni-pannon.hu honlap Álláspályázatok menüpontjából letölthetők),

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, továbbá annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a munkakörének megfelelő, vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt). Amennyiben nem érkezik meg a pályázat beadási határidejéig, kérjük az ajánlott feladóvevény vagy elektronikus visszaigazolás másolatát csatolni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kocsis László (tanszékvezető) nyújt, a 06-83/545-058 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem címére történő megküldésével (8360 Keszthely, Szendrei telepi út 2. Kertészeti Tanszék ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0816 , valamint a munkakör megnevezését: tanszéki mérnöki.         Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0816, valamint a munkakör megnevezését: tanszéki mérnöki.

        Személyesen: Ihász Zoltánné (Georgikon Kar, Kertészeti Tanszék), Zala megye, 8360 Keszthely, Szendrei telepi út 2. Kertészeti Tanszék .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Pannon Egyetem honlapja - 2016. október 11.

        Egyetemi Körlevél - 2016. október 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat összeállításával kapcsolatos általános tájékoztató és a szükséges formanyomtatványok a Pannon Egyetem honlapjáról (www.uni-pannon.hu), az Álláspályázatok menüpontból letölthetők, további információk a Munkaügyi Főosztályon (8200 Veszprém, Egyetem u. 10., tel.: 88/624-236), szakmai információk a Georgikon Kar Kertészeti Tanszékén (8360 Keszthely, Szendrei telepi út 2., tel.: 83/545-058, 83/545-003) szerezhetők be.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-pannon.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763356   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.