Tanársegédi

Pannon Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Pannon Egyetem Mérnöki Kar
Radiokémiai és Radiökológiai Intézetében

tanársegédi

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő tanársegéd oktatási feladata főként a környezetmérnök, biomérnök, kémia alapszakokon, valamint vegyészmérnök és környezetmérnök mester szakon laboratóriumi gyakorlatok tartása (Radioökológia és méréstechnika laborgyakorlat, Sugárzások mérése laborgyakorlat, Sugárzástani ismeretek című tárgy keretében laborgyakorlat), szakdolgozati témavezetés, tudományos utánpótlás nevelés.
A pályázó kutatási feladata környezeti minták gamma-spektrometriai elemzése. Kiemelt feladata továbbá NORM anyagok környezeti és egészségügyi hatásainak vizsgálata.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        A pályázó rendelkezzen egyetemi/mester fokozatú környezetmérnöki oklevéllel és megkezdett, a szakterülethez kötődő PhD tanulmányokkal, kutatási tapasztalattal, és egy világnyelvből (angol nyelv előnyt jelent) államilag elismert, középfokú komplex, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával, valamint átfogó fokozatú sugárvédelmi ismereteket nyújtó akkreditált tanfolyami bizonyítvánnyal.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        kísérőlevél (Rektor Úrnak címezve), hivatkozva a pályázati kiírás megjelenési helyére, idejére

        pályázat (tervek, elképzelések),

        részletes szakmai önéletrajz (aláírt),

        publikációs lista,

        igazolás a megkezdett, szakterülethez kötődő PhD tanulmányokról,

        egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvtudást, átfogó sugárvédelmi ismereteket nyújtó akkreditált tanfolyami bizonyítványt, továbbá egyéb végzettséget, szakképzettséget igazoló igazoló okiratok másolata,

        formanyomtatványok - Bizalmas személyi adatlap, Összefoglaló pályázati adatlap, Nyilatkozat (a www.uni-pannon.hu honlap Álláspályázatok menüpontjából letölthetők),

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, továbbá annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a munkakörének megfelelő, vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt). Amennyiben nem érkezik meg a pályázat beadási határidejéig, kérjük az ajánlott feladóvevény vagy elektronikus visszaigazolás másolatát csatolni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balla Judit nyújt, a 06-88/624-236 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. Munkaügyi Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0800 , valamint a munkakör megnevezését: tanársegédi.         Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0800, valamint a munkakör megnevezését: tanársegédi.

        Személyesen: Balla Judit (Munkaügyi Főosztály), Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10. B-épület Földszint délelőtt 8.00 - 12.00 óra között.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Pannon Egyetem honlapja - 2016. október 4.

        Egyetemi Körlevél - 2016. október 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat összeállításával kapcsolatos általános tájékoztató, valamint a szükséges formanyomtatványok a Pannon Egyetem honlapjáról (www.uni-pannon.hu), az Álláspályázatok menüpontból letölthetők, további információk a Munkaügyi Főosztályon szerezhetők be (8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Tel: 88/624-236).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-pannon.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 4.

ID: 2751492   Megjelentetés dátuma: 2016.10.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.