Igazgatási ügyintéző

Pallasz Athéné Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pallasz Athéné Egyetem
Kancellári Hivatal

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Pallasz Athéné Egyetem Kancellári Hivatal tevékenységének segítése, vezetők munkájának támogatása. Tárgyalások, hivatalos programok megszervezése, koordinációs feladatok ellátása. Kapcsolattartás az Egyetem más szervezeti egységeinek vezetőjével. Táblázatok, nyilvántartások vezetése, iratkezelési, ügyviteli és egyéb adminisztratív feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        hasonló területen szerzett legalább 1-3 éves tapasztalat

        magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        felsőfokú végzettség

        felsőoktatásban szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        önállóság, szervezési készség, rugalmasság, precizitás, kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Pallasz Athéné Egyetemmel

        végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pallasz Athéné Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. PSZI Munka- és Bérügyi Iroda ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG.13/2016. , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Pallasz Athéné Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG.13/2016., valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton Szabó Tamás részére a szabo.tamas@kefo.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: PSZI Munka- és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.uni-pae.hu - 2016. november 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 23.

ID: 2826309   Megjelentetés dátuma: 2016.11.24.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.