Családsegítő

Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.11.07-2017.08.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3994 Pálháza, Dózsa György utca 33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Családsegítés, egyéni és csoportos esetkezelés a szociális munka módszereivel Hollóháza, Fűzér, Pusztafalu, Bózsva és Kishuta településeken.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2.számú melléklete alapján,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - a képesítést és szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata,

        - fényképes szakmai önéletrajz

        - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        - nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez való hozzájárulás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ulicska Lászlóné nyújt, a 06-47-371-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ címére történő megküldésével (3994 Pálháza, Dózsa György út 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 918-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ címére történő megküldésével (3994 Pálháza, Dózsa Gy. út 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 918-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

        Személyesen: Ulicska Lászlóné, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3994 Pálháza, Dózsa György út 33. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ hirdetőtáblája - 2016. október 6.

        Pálháza város honlapja - 2016. október 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761517   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.