Védőnő

Paksi Gyógyászati Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Paksi Gyógyászati Központ

Védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatóan 2017. december 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7030 PAKS, Táncsics M. utca 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Védőnői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Védőnői képzettség,

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakképesítést igazoló dokumentum másolata

        erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Paksi Gyógyászati Központ címére történő megküldésével (7030 PAKS, Táncsics M. utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XVIII.-2016/9 , valamint a munkakör megnevezését: Védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Paksi Gyógyászati Központ címére történő megküldésével (7030 Paks, Táncsics Mihály utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XVIII.-2016/9, valamint a munkakör megnevezését: Védőnő.

        Elektronikus úton Pálné Frkas Mariann részére a human.gyogykozpont@paks.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tolna megyei Népújság - 2016. november 18.

        www.paksigyogyfurdo.hu - 2016. november 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.

ID: 2818434   Megjelentetés dátuma: 2016.11.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.