Adóügyi ügyintéző, Anyakönyvvezető

Páhi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Páhi Közös Önkormányzati Hivatal

Adóügyi ügyintéző, Anyakönyvvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6223 Soltszentimre, Hősök tere 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont I. vagy II. besorolási osztályba tartozó pénzügyi és számviteli feladatkör. Megfelelő végzettség esetén az I. melléklet 25. pont anyakönyvi feladatkör. Ennek hiányában a szükséges végzettség rövid határidőn belüli megszerzése után az anyakönyvi feladatkör ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Iparűzési adó, gépjárműadó, kommunális adó ügyek intézése, adóigazolások, adó- és értékbizonyítványok kiadása, adótartozások, és a közadók módjára behajtandó köztartozások végrehajtásával kapcsolatos ügyek intézése, állampolgársági, névváltozási ügyek, anyakönyvi ügyek intézése, köztemető nyilvántartás vezetése, kezelése, statisztikai adatszolgáltatások teljesítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pontjában megjelölt felsőoktatásban szerzett szakképzettség vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szakképesítés vagy gazdasági középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és szakképesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatási alapvizsga

        állami vagy önkormányzati adóhatósági feladatok ellátásában szerzett szakmai gyakorlat,

        Anyakönyvi szakvizsga vagy megszerzésének rövid határidővel történő vállalása

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kommunikációs, problémamegoldó képesség, empátia és jó írásbeli kifejezőkészség,

        Önállóság, objektivitás, precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetős,

        Csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz

        a végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,

        pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását

        nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,

        nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a döntéshozó és a véleményezők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rakonczay Mária Hermina jegyző nyújt, a 06-78-445-344 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Páhi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 955/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Adóügyi ügyintéző, Anyakönyvvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Páhi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6075 Páhi, Vasút utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 955/2016, valamint a munkakör megnevezését: Adóügyi ügyintéző, Anyakönyvvezető.

        Elektronikus úton Rakonczay Mária Hermina jegyző részére a szentimrejegyzo@t-online.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Rakonczay Mária Hermina jegyző, Bács-Kiskun megye, 6223 Soltszentimre, Hősök tere 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Soltszentime Község Önkormányzatának Honlapja és hirdetőtáblája - 2016. november 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.soltszentimre.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2812921   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.