2 fő óvodapedagógus

Óvoda - Vámospércs

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Óvoda - Vámospércs

2 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.08.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4287 Vámospércs, Iskola utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása az intézmény pedagógiai programja alapján, a munkaköri leírásban foglaltak szerint

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        óvodapedagógusi - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Gyerekcentrikusság, magas szintű pedagógiai elhivatottság, türelem empátia, rugalmasság.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh Jánosné nyújt, a 06 52 210-026 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Óvoda - Vámospércs címére történő megküldésével (4287 Vámospércs, Iskola utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 249/2016 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Óvoda - Vámospércs címére történő megküldésével (4287 Vámospércs, Iskola utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 249/2016, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.

        Személyesen: Németh Jánosné, Hajdú-Bihar megye, 4287 Vámospércs, Iskola utca 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat az óvoda vezetősége bírálja el és dönt az állást betöltő személyéről. A pályázók értesítése elektronikus formában történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 28.

ID: 2742535   Megjelentetés dátuma: 2016.09.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.