Szociális gondozó-ápoló

"Őszirózsa" Gondozási Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

"Őszirózsa" Gondozási Központ

szociális gondozó-ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.05.01-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3033 Rózsaszentmárton, Apci út 2. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményben élő ellátottak teljes körű gondozása, ápolása az orvos és a vezető ápoló iránymutatása alapján, valamint az gondozási-ápolási dokumentációk naprakész, pontos vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, 1/2000. SzCsM rendelet 3. sz. melléklete szerinti képesítés,

        Idősellátás terén - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Okleveles ápoló, szakápoló képesítés

Elvárt kompetenciák:

        Empátia, türelem, jó kommunikációs készség, rugalmasság, pontosság. ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, képesítést igazoló okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csaja Réka nyújt, a 37384153 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a "Őszirózsa" Gondozási Központ címére történő megküldésével (3033 Rózsaszentmárton, Apci út 2. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 142/2016 , valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó-ápoló.         Postai úton, a pályázatnak a "Őszirózsa" Gondozási Központ címére történő megküldésével (3033 Rózsaszentmárton, Apci út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 142/2016, valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó-ápoló.

        Elektronikus úton Csaja Réka részére a oszirozsa@dunaweb.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Csaja Réka, Bács-Kiskun megye, 3033 Rózsaszentmárton, Apci út 2. . .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822350   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.