Dajka

Összevont Óvodai Intézmény

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Összevont Óvodai Intézmény

Dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5321 Kunmadaras, Csokonai V. M. utca 30.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pedagógiai munkát közvetlenül segítve az óvodapedagógussal együttműködve, a gyermekek körüli gondozási feladatok ellátása, a csoportszobák, egyéb helyiségek és az udvar tisztántartása, vezetői utasítás és a munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános, Óvodai dajkai képesítés,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Dajkai feladatok ellátása során szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Egészségügyi kiskönyv

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Összevont Óvodai Intézmény címére történő megküldésével (5321 Kunmadaras, Csokonai V. M. utca 30. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2837/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Összevont Óvodai Intézmény címére történő megküldésével (5321 Kunmadaras, Csokonai V. M. utca 30. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2837/2016., valamint a munkakör megnevezését: Dajka.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja az érvénytelenné nyilvánítás jogát, valamint nem biztosít lehetőséget a hiánypótlásra.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750075   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.