Projekt pénzügyi referens

Országos Vízügyi Főigazgatóság

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Országos Vízügyi Főigazgatóság
Beruházási Iroda Pénzügyi Osztály

projekt pénzügyi referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.12.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1012 Budapest, Márvány utca 1/D.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Végrehajtja az OVF Projekt Iroda feladatkörébe tartozó projektekhez kapcsolódó pénzügyi feladatokat. Ennek keretében: elvégzi a szerződések rögzítését, a beérkező számlák iktatását, számviteli nyilvántartásba vételét a Forrás KGR rendszerben; elvégzi az átutalások indításához kapcsolódó feladatokat; elkészíti a projekttel kapcsolatos pénzügyi jelentéseket; naprakészen vezeti a projektekhez kapcsolódó nyilvántartásokat; határidőre elkészíti a projektekhez kapcsolódó kifizetési kérelmeket; elkészíti a menedzsment szervezetek költségeinek elszámolásait; kapcsolatot tart a Közreműködő Szervezettel; aktívan részt vesz a projektekhez kapcsolódó ellenőrzéseken.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Pénzügyi, közgazdasági szakirányú főiskolai vagy egyetemi végzettség, MS Office, ezen belül az Excel magas szintű ismerete és gyakorlata, önálló munkavégzés, terhelhetőség, büntetlen előélet, magyar állampolgárság.,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Regisztrált mérlegképes könyvelői végzettség, FORRÁS KGR/SQL rendszer ismerete, pénzügyi területen szerzett gyakorlat, uniós projektek elszámolásában szerzett gyakorlat, közbeszerzési tevékenység során szerzett tapasztalat, közigazgatásban szerzett tapasztalat, angol nyelv ismerete. ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Motivációs levél, részletes, fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Máthéné Kis Márta nyújt, a +36-1/225-4400/10282 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Vízügyi Főigazgatóság címére történő megküldésével (1012 Budapest, Márvány utca 1/D. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 08716-0017/2016. , valamint a munkakör megnevezését: projekt pénzügyi referens.         Postai úton, a pályázatnak a Országos Vízügyi Főigazgatóság címére történő megküldésével (1012 Budapest, Márvány utca 1. D ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 08716-0017/2016., valamint a munkakör megnevezését: projekt pénzügyi referens.

vagy

        Elektronikus úton Palánkay Patrícia humánpolitikai osztályvezető részére a palankay.patricia@ovf.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előírt feltételeknek megfelelő, a benyújtott részletes szakmai önéletrajz és motivációs levél alapján alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követő munkáltatói döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        OVF honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ovf.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772167   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.