Biológus/Orvos

Országos Vérellátó Szolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Országos Vérellátó Szolgálat
Transzplantációs Immungenetikai Laboratórium

Biológus/Orvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1113 Budapest, Karolina út 19-21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

immungenetikai, laboratóriumi diagnosztikai (HLA tipizálási, HLA ellenes antitest szűrési) vizsgálatok végzése, kiértékelése, validálása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Molekuláris biológus vagy orvos,

        középfokú angol nyelvismeret

        felhasználói szintű számítógépes ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        molekuláris biológiai laboratóriumi gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes, fényképes szakmai önéletrajz

        végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló okmányok másolata

        nyilatkozat büntetlen előéletről, illetve alkalmazás esetén az erkölcsi bizonyítvány beszerzéséről

        hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatainak a jelentkezéssel összefüggésben szükséges kezeléséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Vérellátó Szolgálat címére történő megküldésével (1113 Budapest, Karolina út 19-21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OVSZK 3049-3/2016/21 , valamint a munkakör megnevezését: Biológus/Orvos.         Postai úton, a pályázatnak a Országos Vérellátó Szolgálat címére történő megküldésével (1113 Budapest, Karolina út 19-21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OVSZK 3049-3/2016/21, valamint a munkakör megnevezését: Biológus/Orvos.

        Elektronikus úton Dr. Szilvási Anikó laboratóriumvezető részére a szilvasi.aniko@ovsz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.ovsz.hu/allashirdetesek honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2749986   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.