Jogász

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Egészségügyi Igazgatási Főosztály

jogász

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 , Albert Flórián út 2-6.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

• Hatósági ügyintézés, szakmai kérdésekben állásfoglalások, vélemények előkészítése, jogszabályváltozások követése és értelmezésük segítése, ezekről tájékoztatók készítése, jogszabálytervezetek véleményezése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, jogász szakterületen,

        felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        • Jogi szakvizsga, • közigazgatási szakvizsg, • angol középfokú nyelvismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes részletes szakmai önéletrajz, amely www.antsz.hu honlapról letölthető, valamint a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló igazolás). Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Tisztifőorvosi Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HF-23-59/2016 , valamint a munkakör megnevezését: jogász.         Postai úton, a pályázatnak a Országos Tisztifőorvosi Hivatal címére történő megküldésével (1097 Budapest, Albert Flórán út 2-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HF-23-59/2016, valamint a munkakör megnevezését: jogász.

        Elektronikus úton Jogi és Humánpolitikai Főosztály részére a allaspalyazat@oth.antsz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az OTH kormánytisztviselőiből álló szakmai bizottság bírálja el a benyújtott írásos anyagok alapján. Az így kiválasztott jelöltekkel a bizottság személyes elbeszélgetést is lefolytat. A pályázat eredményéről a pályázók értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.antsz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824411   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.