Adminisztrátor

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Egészségügyi Igazgatási Főosztály

adminisztrátor

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 , Albert Flórián út 2-6.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

belső ügyiratok kezelése, be- és kimenő iratok iktatása, kimenő iratok nyomtatása, rendszerezése, kiadmányozásra történő előkészítése, kiadmányozás után az iratok postázása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatási gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes részletes szakmai önéletrajz, amely www.antsz.hu honlapról letölthető, valamint a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló igazolás). Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Tisztifőorvosi Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HF-23-57/2016 , valamint a munkakör megnevezését: adminisztrátor.         Postai úton, a pályázatnak a Országos Tisztifőorvosi Hivatal címére történő megküldésével (1097 Budapest, Albert Flórán út 2-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HF-23-57/2016, valamint a munkakör megnevezését: adminisztrátor.

        Elektronikus úton Humánpolitikai Főosztály részére a allaspalyazat@oth.antsz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az OTH kormánytisztviselőiből álló szakmai bizottság bírálja el a benyújtott írásos anyagok alapján. Az így kiválasztott jelöltekkel a bizottság személyes elbeszélgetést is lefolytat. A pályázat eredményéről a pályázók értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.antsz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824410   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.