Országos tisztiorvos

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Népegészségügyi, Stratégiai és Szakmai Elemzési Főosztály

országos tisztiorvos

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 , Albert Flórián út 2-6.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

az Országos Tisztifőorvos (OTF) és a helyettes OTF-ek felkérésére a főosztály feladatkörébe tartozó szakmai kérdésben állást foglal, véleményez, illetve koordinációs feladatokat lát el a különböző szervezeti egységek között az ÁNTSZ egészét érintő ügyekben;
közreműködik az ÁNTSZ-t érintő stratégia és stratégiai jelentőségű jogszabálytervezetek, intézkedések előkészítésében, véleményezésében;
részt vesz az ÁNTSZ szervezeti egységei, valamint a területi népegészségügyi szervek birtokában levő adatvagyon menedzselésében, fejlesztésében;
részt vesz a területi népegészségügyi szervek egészségfejlesztéssel, egészségneveléssel, az egészség megőrzésével és a népegészségügyi célú szűrésekkel kapcsolatos feladatainak összehangolásában, szakmai felügyeletében és értékelésében;
közreműködik a szervezett, célzott népegészségügyi szűrővizsgálatok szakmai támogatásában, felügyeletében és értékelésében;
részt vesz országosan kiterjesztendő népegészségügyi, egészségfejlesztési tartalmú programok kidolgozásában, bevezetésében és értékelésében.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, • általános orvos vagy higiénikus orvos vagy fogorvos szakképzettség és közegészségtan-járványtan, vagy megelőző orvostan és népegészségtan szakorvosi képesítés ,

        Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        • kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség, • önálló, precíz, felelősségteljes munkavégzés, • megbízhatóság, • jó szervezőkészség és problémamegoldó képesség, • proaktív, eredményorientált szemlélet, • MS Office irodai alkalmazások magas szintű ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        • népegészségügyi területen szerzett szakmai tapasztalat, • felsőfokú angol nyelvismeret • közigazgatási szakvizsga, • közigazgatási tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes részletes szakmai önéletrajz (a 45/2012. Kormányrendelet I. számú melléklete szerinti önéletrajz, amely www.antsz.hu honlapról letölthető), valamint a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Tisztifőorvosi Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HF-23-58/2016 , valamint a munkakör megnevezését: országos tisztiorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Országos Tisztifőorvosi Hivatal címére történő megküldésével (1097 Budapest, Albert Flórán út 2-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HF-23-58/2016, valamint a munkakör megnevezését: országos tisztiorvos.

        Elektronikus úton Humánpolitikai Főosztály részére a allaspalyazat@oth.antsz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az OTH kormánytisztviselőiből álló szakmai bizottság bírálja el a benyújtott írásos anyagok alapján. Kizárólag a formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatok közül születik meg a munkáltatói döntés. A kiválasztott jelöltekkel a bizottság személyes elbeszélgetést folytat és annak eredményéről a pályázók értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.antsz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824385   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.