Epidemiológus

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Népegészségügyi, Stratégiai és Szakmai Elemzési Főosztály

epidemiológus

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 , Albert Flórián út 2-6.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

népegészségügyi, prevenciós, egészségfejlesztési programok tervezése, monitoring rendszerek tervezése, kidolgozása, végrehajtása,
• részt vesz lakosság egészségi állapotának monitorozásában, az azt befolyásoló kockázati tényezők felderítésében, • közreműködi az ÁNTSZ rutin és ad hoc adatgyűjtéseinek tervezésében, központi koordinációjában, fejlesztésében, az adatok feldolgozásában és az eredmények értékelésében,
• előkészíti az Országos Szűrési Adatbázisban található adatokat szakmai elemzésre, közreműködik a szűrési programok értékeléséhez szükséges elemzések elvégzésében, segítséget nyújt az OSZR működésével kapcsolatos szakmai, informatikai kérdésekben.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem,

        szakirányú felsőfokú végzettség • legalább középfokú aktív angol nyelvtudás • magyar állampolgárság • büntetlen előélet • cselekvőképesség, • megbízhatóság, • jó szervezőkészség és problémamegoldó képesség, • proaktív, eredményorientált szemlélet, • MS Office irodai alkalmazások magas szintű ismerete, • Microsoft EXCEL kimagasló ismeret.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        népegészségügyi területen szerzett szakmai tapasztalat, • közigazgatási szakvizsga, • közigazgatási tapasztalat, • felsőfokú angol nyelvismeret.

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű írásbeli és szóbeli kommunikációs készség, • önálló, precíz, felelősségteljes munkavégzés,,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes részletes szakmai önéletrajz (a 45/2012. Kormányrendelet I. számú melléklete szerinti önéletrajz, amely www.antsz.hu honlapról letölthető), valamint a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Tisztifőorvosi Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HF-23-56/2016 , valamint a munkakör megnevezését: epidemiológus.         Postai úton, a pályázatnak a Országos Tisztifőorvosi Hivatal címére történő megküldésével (1097 Budapest, Albert Flórán út 2-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HF-23-56/2016, valamint a munkakör megnevezését: epidemiológus.

        Elektronikus úton Jogi és Humánpolitikai Főosztály részére a allaspalyazat@oth.antsz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az OTH kormánytisztviselőiből álló szakmai bizottság bírálja el a benyújtott írásos anyagok alapján. Kizárólag a formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatok közül születik meg a munkáltatói döntés. A kiválasztott jelöltekkel a bizottság személyes elbeszélgetést folytat és annak eredményéről a pályázók értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.antsz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 15.

ID: 2815096   Megjelentetés dátuma: 2016.11.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.