Segédkönyvtáros (állomány-nyilvántartó)

Országos Széchényi Könyvtár

A munkavégzés helye
Budapest
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Országos Széchényi Könyvtár

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Országos Széchényi Könyvtár
Gyűjteményszervezési Igazgatóság, Gyarapítási és Állomány-nyilvántartó Osztály

segédkönyvtáros (állomány-nyilvántartó)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Hazai és külföldi kiadású nyomtatott és elektronikus dokumentumok rendelése és érkeztetése az integrált könyvtári rendszerben, állományba vétel. Többespéldányok kihelyezésével, apasztott tételekkel kapcsolatos állomány-nyilvántartási feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, középiskolai érettségi,

        segédkönyvtáros végzettség

        egy vagy több európai nyelv legalább passzív ismerete

        MS Office irodai alkalmazások felhasználói szintű ismerete

        nagyfokú precizitás és monotóniatűrés

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        felsőfokú végzettség

        könyvtárban szerzett munkatapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozólag

        a büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt a nyertes pályázó a kinevezést megelőzően köteles benyújtani

        A pályázat benyújtásakor az e-mail tárgyában kérjük tüntesse fel a munkakör megnevezését és a pályázati azonosító számot \"Segédkönyvtáros (álllomány nyilvántartó) 10038/2018/HR\".

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dányi Éva, a Gyarapítási és Állomány-nyilvántartó Osztály vezetője nyújt, a +36 (1) 224-3750 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Széchényi Könyvtár címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10038/2018/HR , valamint a munkakör megnevezését: segédkönyvtáros (állomány-nyilvántartó).         Postai úton, a pályázatnak a Országos Széchényi Könyvtár címére történő megküldésével (1014 Budapest, Szent György tér 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10038/2018/HR, valamint a munkakör megnevezését: segédkönyvtáros (állomány-nyilvántartó).

        Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Az Országos Széchényi Könyvtár honlapja - 2018. május 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.oszk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 13.

ID: 3389126   Megjelentetés dátuma: 2018.05.14.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.