Könyvtáros / Informatikus könyvtáros

Országos Széchényi Könyvtár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Országos Széchényi Könyvtár
Könyvtári Intézet, Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály

Könyvtáros / Informatikus könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetése; a Magyarországi Könyvtárak Adatbázisának gondozása; könyvtári szakértői vizsgálatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok végzése; a könyvtári minőségirányítási tevékenység koordinálása; fölöspéldányjegyzékek közreadása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, könyvtáros, informatikus könyvtáros (főiskola, ill. BA) diploma,

        magabiztos angol nyelvű kommunikációs készség (szövegértelmezési, fordítási készség angol nyelven)

        MS Office irodai alkalmazások felhasználói szintű ismerete

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        középfokú (C/B2 típusú) nyelvvizsga bizonyítvány

        adminisztratív területen szerzett munkatapasztalat

        adatbázis-kezelési ismeretek, haladó szintű táblázatkezelés

        monotóniatűrés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozólag

        a büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt a nyertes pályázó a kinevezést megelőzően köteles benyújtani

        A pályázat benyújtásakor az e-mail tárgyában kérjük tüntesse fel a munkakör megnevezését és a pályázati azonosító számot "Könyvtáros / Informatikus könyvtáros 10032/2017/HR".

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Tóth Máté a Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály osztályvezetője nyújt, a 06-1-224-3676 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Széchényi Könyvtár címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10032/2017/HR , valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros / Informatikus könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Országos Széchényi Könyvtár címére történő megküldésével (1014 Budapest, Szent György tér 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10032/2017/HR, valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros / Informatikus könyvtáros.

        Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére a allaspalyazat@oszk.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        OSZK honlapja - 2017. április 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.oszk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 15.

ID: 3017528   Megjelentetés dátuma: 2017.04.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.