Könyvtári restaurátor

Országos Széchényi Könyvtár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Országos Széchényi Könyvtár
Restauráló és Kötészeti Osztály

Könyvtári restaurátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményeibe tartozó dokumentumok javítása, restaurálása, beleértve az összes helyreállító és konzerváló tevékenységet. Restaurálási dokumentáció készítése. Részvétel a könyvtár gyűjteményeiben alkalmilag szükségessé váló állományvédelmi felmérések készítésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, Könyv- és papírrestaurátor OKJ végzettség,

        MS Office irodai alkalmazások felhasználói szintű ismerete

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, MA papír-bőr tárgyrestaurátor végzettség

        Szakmai gyarotlat

        Egy világnyelv ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozólag

        a büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt a nyertes pályázó a kinevezést megelőzően köteles benyújtani

        A pályázat benyújtásakor az e-mail tárgyában kérjük tüntesse fel a munkakör megnevezését és a pályázati azonosító számot "Könyvtári restaurátor 10024/2017/HR".

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Érdi Marianne a Restauráló és Kötészeti osztály vezetője nyújt, a 06-1-22-43-897 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Széchényi Könyvtár címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10024/2017/HR. , valamint a munkakör megnevezését: Könyvtári restaurátor.         Postai úton, a pályázatnak a Országos Széchényi Könyvtár címére történő megküldésével (1014 Budapest, Szent György tér 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10024/2017/HR., valamint a munkakör megnevezését: Könyvtári restaurátor.

        Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére a allaspalyazat@oszk.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        OSZK honlapja - 2017. április 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 11.

ID: 3012078   Megjelentetés dátuma: 2017.04.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.