Tájékoztató könyvtáros

Országos Széchényi Könyvtár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Országos Széchényi Könyvtár
Tájékoztató Osztály

tájékoztató könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Olvasótermi és központi tájékoztató ügyelet. Referensz kérdések megválaszolása szóban, írásban, telefonon, Skype-on, e-mailen és weben; bibliográfiák, segédletek összeállítása, megbízásra történő irodalomkutatás és képkeresés. A szabadpolcos könyvállomány gondozása. Kamarakiállítások rendezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Informatikus könyvtáros egyetemi végzettség (MA),

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        további bölcsész felsőfokú végzettség (BA vagy MA), elsősorban művészettörténet, néprajz, magyar irodalom, történelem, filozófia szakokon

Elvárt kompetenciák:

        Jó kommunikációs, együttműködési készség, pontosság, segítőkészség, türelem,

        Önálló munkavégzés,

        Kiváló szintű problémamegoldó képesség,

        Tanulási képesség, új ismeretek elsajátítása,

        Általános műveltség, tájékozottság a szakmában, hazai és külföldi közéleti tájékozottság,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kulcsár Szabó Ernőné Gombos Annamária osztályvezető nyújt, a +36 1 224-3646 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Széchényi Könyvtár címére történő megküldésével (1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10118/2016/HR , valamint a munkakör megnevezését: tájékoztató könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Országos Széchényi Könyvtár címére történő megküldésével (1014 Budapest, Szent György tér 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10118/2016/HR, valamint a munkakör megnevezését: tájékoztató könyvtáros.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        OSZK honlapja - 2016. november 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.oszk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.

ID: 2818497   Megjelentetés dátuma: 2016.11.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.