Közbeszerzési referens

Országos Széchényi Könyvtár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Országos Széchényi Könyvtár
Gazdasági Igazgatóság

közbeszerzési referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Beszerzési igények felmérése, beszerzési eljárások meghatározása, közbeszerzési terv készítése, aktualizálása, beszerzési-, és közbeszerzési eljárások előkészítése, koordinálása, végrehajtása, beszerzési folyamatokkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok végrehajtása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, közgazdasági vagy jogi diploma,

        Költségvetési intézménynél szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        a munkakör betöltéséhez szükséges jogszabályi előírásoknak való megfelelés

        központosított közbeszerzési eljárások lebonyolításában szerzett tapasztalat

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakirányú 5 év feletti szakmai tapasztalat

        költségvetési szervnél szerzett gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű precizitás, terhelhetőség, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        nyilatkozatot a személyes adatok kezelésére vonatkozóan

        a büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt a nyertes pályázó a kinevezést megelőzően köteles benyújtani

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Széchényi Könyvtár címére történő megküldésével (1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10107/2016/HR , valamint a munkakör megnevezését: közbeszerzési referens .         Postai úton, a pályázatnak a Országos Széchényi Könyvtár címére történő megküldésével (1014 Budapest, Szent György tér 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10107/2016/HR, valamint a munkakör megnevezését: közbeszerzési referens .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        OSZK honlapja - 2016. szeptember 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.oszk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 20.

ID: 2732374   Megjelentetés dátuma: 2016.09.21.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.