Osztályvezető főnővér

Országos Sportegészségügyi Intézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Országos Sportegészségügyi Intézet
Rehabilitációs Osztály

osztályvezető főnővér

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1123 Budapest, Alkotás utca 48.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Osztályvezető főnővéri feladatok ellátása a Rehabilitációs Osztályon.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, diplomás ápoló,

        Minimum 5 év egészségügyi vezetői tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        Érvényes MESZK tagság

        Érvényes működési engedély

        Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázatok értékelésében részt vevő személyek megismerhetik.

        Nyilatkozat, hogy jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Soós Ágnes főigazgató főorvos nyújt, a 06-1/488-6-111 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Sportegészségügyi Intézet címére történő megküldésével (1123 Budapest, Alkotás utca 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 119/2016 , valamint a beosztás megnevezését: osztályvezető főnővér.         Postai úton, a pályázatnak a Országos Sportegészségügyi Intézet címére történő megküldésével (1123 Budapest, Alkotás utca 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 119/2016, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető főnővér.

        Elektronikus úton Dr. Soós Ágnes főigazgató főorvos részére a foig@osei.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.osei.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 27.

ID: 2830019   Megjelentetés dátuma: 2016.11.28.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.