Orvosírnok

Országos Sportegészségügyi Intézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Országos Sportegészségügyi Intézet
Rehabilitációs Osztály

orvosírnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1123 Budapest, Alkotás utca 48.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Előjegyzés, koordinálás, adminisztrációs tevékenység ellátása a 60 ágyas Rehabilitációs Osztályon.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, érettségi,

        Számítástechnikai ismeretek

        egészségügyi ismeretek

        egészségügyi intézményben töltött szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázatok értékelésében részt vevő személyek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kicska Edit ápolási igazgató nyújt, a délelőtt 08.00-10.00 között a 06-1/488-61-51 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Sportegészségügyi Intézet címére történő megküldésével (1123 Budapest, Alkotás utca 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 117/2016 , valamint a munkakör megnevezését: orvosírnok.         Postai úton, a pályázatnak a Országos Sportegészségügyi Intézet címére történő megküldésével (1123 Budapest, Alkotás utca 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 117/2016, valamint a munkakör megnevezését: orvosírnok.

        Elektronikus úton apig@osei.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.osei.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822494   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.