Igazgató

Országos Ruszin Önkormányzat

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Országos Ruszin Önkormányzat
Ruszin Tudományos Intézet

igazgató

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.12.31. –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1147 Budapest, Gyarmat utca 85. B

Ellátandó feladatok:

Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, döntéshozatal minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörbe, az intézmény közép - és hosszú távú céljainak, stratégiájának kidolgozása, a takarékos gazdálkodás, tudományos feladatok ellátása, tudományos publikálás, kiadás.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, döntéshozatal minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörbe, az intézmény közép - és hosszú távú céljainak, stratégiájának kidolgozása, a takarékos gazdálkodás, tudományos feladatok ellátása, tudományos publikálás, kiadás.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, felsőfokú szakirányú végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        ruszin nyelv anyanyelvi ismerete

        tudományos fokozat

        magyar nyelv ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        egy világnyelv ismerete

        szakterületen szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó szakmai munkásságát, életútját tartalmazó részletes önéletrajz

        a felsőfokú végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata

        erkölcsi bizonyítvány

        a tudományos intézet vezetésére vonatkozó elképzelések, tervek

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat anyagát a jogszabályban és az intézmény szabályzatában megjelölt bizottságok és testületek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kramarenko Viktor nyújt, a +36-1-468-26-36 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Ruszin Önkormányzat címére történő megküldésével (1147 Budapest, Gyarmat utca 85. B ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 535/2016 , valamint a munkakör megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Országos Ruszin Önkormányzat címére történő megküldésével (1147 Budapest, Gyarmat utca 85. B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 535/2016, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.ruszin.com - 2016. október 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ruszin.com honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761499   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.