Intézményvezető

Országos Roma Önkormányzat

A munkavégzés helye
Budapest
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Országos Roma Önkormányzat

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Országos Roma Kulturális és Média centrum

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. március 1.- 2019. december 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1074 Budapest, Dohány utca 76.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény feladata a roma társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése; a nemzetiséghez tartozók szellemi, kulturális örökségének, kulturális hagyományainak megőrzését, fenntartását, fejlesztését, bemutatását szolgáló tevékenységek szervezése. Feladata a könyvtári és egyéb gyűjtemények kezelése, feldolgozása. Az intézmény vezetője felel a fentiekben meghatározott feladatok megszervezéséért, az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért az intézmény gazdálkodásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, közművelődési, kommunikációs vagy könyvtári területen megszerzett szakképzettség,

        szakképzettségének megfelelő munkakörben eltöltött - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz; álláshely betöltéséhez szükséges szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata; az intézményi feladatok megvalósítására vonatkozó szakmai elképzelések; nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához; nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez; 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cserháti Tiborné dr. nyújt, a 06 1 3228903 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Roma Önkormányzat címére történő megküldésével (1074 Budapest, Dohány utca 76. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 101-9/2017 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Országos Roma Önkormányzat címére történő megküldésével (1074 Budapest, Dohány utca 76. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 101-9/2017, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Személyesen: Országos Roma Önkormányzat Titkársága, Budapest, 1074 Budapest, Dohány utca 76. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről az Országos Roma Önkormányzat Közgyűlése dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 20.

ID: 3249174   Megjelentetés dátuma: 2017.11.21.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.