Könyvelő/Számviteli ügyintéző

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet
Pénz- és Munkaügyi Osztály

Könyvelő/Számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1528 Budapest, Szanatórium utca 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Bejövő/kimenő számlák formai, tartalmi ellenőrzése, rögzítése, könyvelése, értékcsökkenéssel, időbeli elhatárolással kapcsolatos könyvelési feladatok, a 4/2013. (I.11) kormányrendelet szerinti analitikák vezetése, közreműködés zárási feladatok ellátásában, valamint az éves és időszakos beszámolók készítésében, adó és számviteli jogszabály-változások nyomon követése. Új számviteli törvényben való jártasság, vagy annak ismerete nem feltétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelő,

        Költségvetési szervnél szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egészségügy területén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes, szakmai önéletrajz a pályázó adataival, elérhetőségével, bizonyítványok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázó személyes adatait megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 65/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Könyvelő/Számviteli ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet címére történő megküldésével (1528 Budapest, Szanatórium utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 65/2016, valamint a munkakör megnevezését: Könyvelő/Számviteli ügyintéző.

        Elektronikus úton Simon Gabriella részére a g.simon@rehabint.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Simon Gabriella, Budapest, 1528 Budapest, Szanatórium utca 19. D 1. 106..

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.rehabint.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 27.

ID: 2830055   Megjelentetés dátuma: 2016.11.28.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.