Osztályvezető főorvos

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet
Hemiplégia Vegyes Szervezésű Rehabilitációs Osztály

Osztályvezető főorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1528 Budapest, Szanatórium utca 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közvetlenül vezeti és ellenőrzi az osztály és az osztályhoz integrált szakrendelés szakmai és gazdasági munkáját.
Szakmailag irányítja az orvosok munkáját, az osztályos főápolón keresztül felügyeli az osztályos egészségügyi szakdolgozók és kisegítő dolgozók munkáját.
Betartja és betartatja a vonatkozó jogszabályokban, az Intézet belső működését szabályozó rendelkezésekben foglaltakat.
Gondoskodik az osztály szervezeti és működési szabályzatának, a dolgozók munkaköri leírásának elkészítéséről, kiadásáról, azok naprakészségéről.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Rehabilitációs szakképzés,

        Szakmai tapasztalat hemiplég betegek rehabilitációjában - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Legalább 5 éve rendelkezzen szakvizsgával

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, Neurológus,

        Tudományos tevékenység

        Tudományos fokozat (PhD)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes, szakmai önéletrajz a pályázó adataival, elérhetőségével, bizonyítványok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázó személyes adatait megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 64/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Osztályvezető főorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet címére történő megküldésével (1528 Budapest, Szanatórium utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 64/2016, valamint a munkakör megnevezését: Osztályvezető főorvos.

        Elektronikus úton Simon Gabriella részére a g.simon@rehabint.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Simon Gabriella, Budapest, 1528 Budapest, Szanatórium utca 19. D 1. 106..

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A 356/2008.(XII. 31.) Korm. Rendelet, a 43/2003. (VII.29.) ESzCsM rendelet előírásai szerint

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Egészségügyi Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.rehabint.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 27.

ID: 2830012   Megjelentetés dátuma: 2016.11.28.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.