Osztályos főápoló

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet
Szeptikus Rehabilitációs Osztály

Osztályos főápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1528 Budapest, Szanatórium utca 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- osztályos ápolási munka megszervezése, vezetése, ellenőrzése
- irányítja, szervezi és ellenőrzi az osztály egészségügyi szakdolgozóinak és kisegítő állományú dolgozóinak munkáját és felelős azok betegellátási tevékenységéért
- elkészíti az osztályos ápolási személyzet beosztását
- gondoskodik a színvonalas ápolási munka folyamatos biztosításáról, az osztályos működési rend betartásáról; a gyógyszerfelelős orvossal együttesen az osztály zavartalan gyógyszerellátásáról, a gyógyszerek meghatározott kezeléséről, tárolásáról; az ápolási eszközök és anyagok folyamatos igényléséről, a betegek értékeinek szabályszerű kezeléséről, az ápolási dokumentáció vezetéséről
- közreműködik oktatási és minőségügyi feladatok ellátásában
- ellátja a Szervezeti és Működési Szabályzatban és a munkáltató egyéb belső szabályzatában meghatározott, osztályos főápolói beosztásból fakadó egyéb feladatokat
- bekapcsolódik az osztályos ápolói munkába

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Diplomás ápoló,

        Szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        MESZK tagság

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

        Érvényes működési kártya

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, Egészségügyi menedzser tanulmányok, Msc. ápolói végzettség,

        Középvezetői tapasztalat

        Rehabilitációs területen való jártasság

        Minőségügyi rendszerek ismerete

        Minőségügyi rendszerek ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes, fényképes, szakmai önéletrajz, a pályázó adataival, elérhetőségével, iskolai és szakmai végzettséget/szakképzettséget igazoló okiratok másolata, érvényes működési engedély és egészségügyi szakdolgozói kamarai tagság, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, illetve hozzájárulás arra vonatkozóan, hogy a pályázó pályázati dokumentációját a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 63/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Osztályos főápoló.         Postai úton, a pályázatnak a Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet címére történő megküldésével (1528 Budapest, Szanatórium utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 63/2016, valamint a munkakör megnevezését: Osztályos főápoló.

        Elektronikus úton Simon Gabriella részére a g.simon@rehabint.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Simon Gabriella, Budapest, 1528 Budapest, Szanatórium utca 19. D 1. 106..

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.rehabint.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 20.

ID: 2820300   Megjelentetés dátuma: 2016.11.21.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.