Karbantartó-villanyszerelő

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet
Műszaki osztály

Karbantartó-villanyszerelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1528 Budapest, Szanatórium utca 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Egészségügyi intézmény kis- és középfeszültségű hálózatain és fogyasztó berendezésein üzemzavar-elhárítási tevékenység, valamint üzemviteli és karbantartási tevékenység végzése a munkavégzéshez szükséges minimális eszközparkkal. - Az intézmény műszaki ellátásának – az épületek, műszaki beruházások, gépek, műszerek – folyamatos biztonságos üzemeltetésében, karbantartásában való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, villanyszerelő/asztalos/lakatos,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes, szakmai önéletrajz a pályázó adataival, elérhetőségével, bizonyítványok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázó személyes adatait megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 52/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Karbantartó-villanyszerelő.         Postai úton, a pályázatnak a Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet címére történő megküldésével (1528 Budapest, Szanatórium utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 52/2016, valamint a munkakör megnevezését: Karbantartó-villanyszerelő.

        Elektronikus úton Simon Gabriella részére a g.simon@rehabint.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Simon Gabriella, Budapest, 1528 Budapest, Szanatórium utca 19. D 1. 106..

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.rehabint.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 9.

ID: 2759239   Megjelentetés dátuma: 2016.10.10.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.