Szövettani asszisztens, szakasszisztens

Országos Onkológiai Intézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Országos Onkológiai Intézet

SZÖVETTANI ASSZISZTENS, SZAKASSZISZTENS

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1122 Budapest, Ráth György út 7-9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Főbb tevékenység ellátása: szövettani laboratóriumban különböző munkafázisok forgó rendszerben: Anyagok átvétele, előkészítése makroszkópos vizsgálathoz. Indítás, intraoperatív fagyasztásos szövettani vizsgálat, utófixálás és víztelenítés, kiágyazás, metszés, festés, metszetek mikroszkópos vizsgálatra történő előkészítése, blokkok archiválása, speciális festések, konzíliumi anyagok kezelése, a feleslegessé vált szövetminták elszállításra való előkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, szövettani asszisztensi,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, szövettani szakasszisztensi,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén), iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatai, beleegyező nyilatkozat: a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati dokumentációt megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Onkológiai Intézet címére történő megküldésével (1122 Budapest, Ráth György út 7-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZÖVETTANI_SZAKASSZ_ , valamint a munkakör megnevezését: SZÖVETTANI ASSZISZTENS, SZAKASSZISZTENS.         Postai úton, a pályázatnak a Országos Onkológiai Intézet címére történő megküldésével (1122 Budapest, Ráth Gy. utca 7-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZÖVETTANI_SZAKASSZ_, valamint a munkakör megnevezését: SZÖVETTANI ASSZISZTENS, SZAKASSZISZTENS.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Bér megegyezés szerint.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 28.

ID: 3404543   Megjelentetés dátuma: 2018.05.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.