Vegyész

Országos Onkológiai Intézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Országos Onkológiai Intézet
MOLEKULÁRIS IMMUNOLÓGIAI ÉS TOXIKOLÓGIAI OSZTÁLY

VEGYÉSZ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.02.01.- 2018.01.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1122 Budapest, Ráth György út 7-9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kutató munkához kapcsolódó vegyész tevékenység ellátása, munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, vegyész,

        tudományos fokozat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        A pályázat elbírálásánál előnyt jelent témavezető/kolléga ajánlása.

        Tömegspektrometriás, fizikai, kémiai (főként reakciókinetikai) enzimológiai ismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes önéletrajz, motivációs levél, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati dokumentációt megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Onkológiai Intézet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VEGYÉSZ/2016_11_MITO , valamint a munkakör megnevezését: VEGYÉSZ.         Postai úton, a pályázatnak a Országos Onkológiai Intézet címére történő megküldésével (1122 Budapest, Ráth Gy. utca 7-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VEGYÉSZ/2016_11_MITO, valamint a munkakör megnevezését: VEGYÉSZ.

        Elektronikus úton Dr. Nagy Péter tudományos osztályvezető részére a peter.nagy@oncol.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kiemelt bérezés. A jogviszony a határozott idő lejártát követően határozatlan idejűvé válhat.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 27.

ID: 2830014   Megjelentetés dátuma: 2016.11.28.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.