Műtős szakasszisztens

Országos Onkológiai Intézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Országos Onkológiai Intézet

műtős szakasszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1122 Budapest, Ráth György utca 7-9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Sugárterápiás osztályra brachyterápiás műtőben nőgyógyászati gyakorlattal rendelkező műtős szakasszisztensi tevékenység végzésére, munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, műtős szakasszisztensi ,

        nőgyógyászati gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Onkológiai Intézet címére történő megküldésével (1122 Budapest, Ráth György utca 7-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7006-1/2016/58 , valamint a munkakör megnevezését: műtős szakasszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Országos Onkológiai Intézet címére történő megküldésével (1122 Budapest, Ráth Gy. utca 7-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7006-1/2016/58, valamint a munkakör megnevezését: műtős szakasszisztens.

        Elektronikus úton Dr. Zoltánné Csorba Éva részére a apig@oncol.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kiemelt bérezés.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 27.

ID: 2741587   Megjelentetés dátuma: 2016.09.28.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.