Követeléskezelő referens

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

Követeléskezelő referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1081 Budapest, Fiumei út 19/a.

Budapest, 1139 Budapest, Váci út 73.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A szakterület által vezetett követelésekhez kapcsolódó hatósági eljárásokban döntések és egyéb iratok előkészítése, részvétel a követeléskezelési eljárások lefolytatásában;
Ügyintézési feladatok ellátása EU tagállamok felé irányuló megtérítési eljárásokban;
Nyilvántartási rendszer segítségével rendszeres adatszolgáltatás készítése;
A végrehajtásra átadott követelések kezelése, nyilvántartása;

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, államigazgatási/társadalombiztosítási végzettség,

        Orvosi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Államigazgatásban szerzett gyakorlat, hatósági ügyintézés illetve követeléskezelés

        Microsoft Office programok magas szintű használata (word, excel)

        Középszintű angol / német nyelvismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III.20.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz, motivációs levél, a végzettséget igazoló okiratok másolatai

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20/14/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Követeléskezelő referens.         Postai úton, a pályázatnak a Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság címére történő megküldésével (1081 Budapest, Fiumei út 19/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20/14/2016, valamint a munkakör megnevezését: Követeléskezelő referens.

        Elektronikus úton a Humánpolitikai Főosztály részére részére a allas@onyf.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztási eljárás lefolytatása (az állásinterjúra történő behívás, az elbírálás, a visszaértesítés) az ONYF humánerőforrás-gazdálkodási lehetőségeit figyelembe véve, folyamatosan történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824320   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.