Nyugdíjbiztosítási szakellenőr

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság
Ellenőrzési Főosztály

Nyugdíjbiztosítási szakellenőr

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1081 Budapest, Fiumei út 19/a.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3.sz. melléklet 102. Nyugdíjbiztosítási szakfeladat-ellátás

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az ONYF hatósági felügyeleti hatáskörébe tartozó eljárásokkal kapcsolatos, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervekre irányuló ellenőrzésekben való részvétel, az ONYF-hez érkező panaszok, közérdekű bejelentések kezelése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, államigazgatási, jogi, társadalombiztosítási, közgazdasági szakképzettség, pályakezdő kormánytisztviselő esetén a Kttv. 40. § (1) bekezdés szerinti nyelvismeret,

        A Kttv. 39. § (1) bekezdésében meghatározott további feltételek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        nyugdíj-megállapítási, illetve -folyósítási, adategyeztetési, nyugdíj-nyilvántartási vagy nyugdíjjogi-perképviseleti szakterületen szerzett gyakorlat.

        Az ONYF Esélyegyenlőségi Tervének V/A. 7. pontja alapján - figyelembe véve az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség követelményeit - előnyben részesülnek az ONYF-nél már alkalmazásban állók.

Elvárt kompetenciák:

        Kreativitás,

        Precizitás, konfliktuskezelő képesség,

        Megbízható, precíz, terhelhető személyiség,

        MS Office alkalmazások felhasználói szintű ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III.20.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz, motivációs levél, a végzettséget igazoló okiratok másolatai

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: hiányzik , valamint a munkakör megnevezését: Nyugdíjbiztosítási szakellenőr.         Postai úton, a pályázatnak a Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság címére történő megküldésével (1081 Budapest, Fiumei út 19/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: hiányzik, valamint a munkakör megnevezését: Nyugdíjbiztosítási szakellenőr.

        Elektronikus úton a Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főosztály részére részére a allas@onyf.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kiválasztási eljárás lefolytatása (az állásinterjúra történő behívás, az elbírálás, a visszaértesítés) az ONYF humánerőforrás-gazdálkodási lehetőségeit figyelembe véve, folyamatosan történik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 16.

ID: 2769939   Megjelentetés dátuma: 2016.10.17.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.