Informatikai szakügyintéző / informatikai műszaki szakügyintéző

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság
Informatikai Támogatási Főosztály

informatikai szakügyintéző / informatikai műszaki szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1081 Budapest, Fiumei út 19/A.

Budapest, 1139 Budapest, Váci út 73.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. sz. melléklet 54. Informatikai és számítógépes feladatkör

Ellátandó feladatok:

Informatikai kliens rendszerekkel kapcsolatos rendszergazdai/üzemeltetői/támogatói feladatok ellátása. Felhasználói support ellátása. Számítástechnikai eszközök, szoftverek üzemeltetése, hibakeresés és probléma elhárítása. Rendszerdokumentációk készítése, naprakész követése. Nyilvántartások készítése, kezelése, beszerzések előkészítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Informatikai támogatási feladatok ellátása kliens eszközökkel, felhasználókkal

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, vagy egyetemi diploma, informatikai (rendszerinformatikai, programozói, villamosmérnöki, mérnökinformatikusi, műszaki menedzseri, informatikatanári) szakképzettség,

        Microsoft Windows operációs rendszerek, irodai szoftverek ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Nagyvállalati környezetben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Nyílt formátumú rendszerek, irodai szoftverek ismerete

Elvárt kompetenciák:

        Jó problémafelismerő-és megoldó képesség,

        Önálló, kreatív, felelősségteljes munkavégzés, precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III.20.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz, motivációs levél, a végzettséget igazoló okiratok másolatai

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/247/2016 , valamint a munkakör megnevezését: informatikai szakügyintéző / informatikai műszaki szakügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság címére történő megküldésével (1081 Budapest, Fiumei út 19/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/247/2016, valamint a munkakör megnevezését: informatikai szakügyintéző / informatikai műszaki szakügyintéző.

        Elektronikus úton a Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főosztály részére a allas@onyf.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kiválasztási eljárás lefolytatása (az állásinterjúra történő behívás, az elbírálás, a visszaértesítés) az ONYF humánerőforrás-gazdálkodási lehetőségeit figyelembe véve, folyamatosan történik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768303   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.