Mentőtiszt

Országos Mentőszolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Országos Mentőszolgálat
Dél-alföldi Regionális Mentőszervezet

Mentőtiszt

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6200 Kiskőrös, Szent László utca 2. a

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kivonuló mentőtiszti szolgálat ellátása a Szervezeti és Működési Szabályzatban, a munkaköri leírásban, valamint az OMSZ hatályos szabályzataiban rögzített feladatok maradéktalan ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Mentőtiszt,

        Magyar állampolgárág

        Büntetlen előélet

        Nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        Nem áll büntetőeljárás hatálya alatt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Végzettséget igazoló dokumentum másolata

        90 napnál nem régebbi speciális (Kjt-nek megfelelő) erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

        A pályázati anyaghoz másolatban csatolt dokumentumokat bizottsági meghallgatás esetén eredetben be kell mutatni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Mihály vezető mentőtiszt nyújt, a +36(76)500-644 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Mentőszolgálat címére történő megküldésével (6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 15-17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13000/171/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Mentőtiszt.         Postai úton, a pályázatnak a Országos Mentőszolgálat címére történő megküldésével (1055 Budapest, Markó utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13000/171/2016, valamint a munkakör megnevezését: Mentőtiszt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mentok.hu - 2016. november 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Igény esetén szolgálati lakást biztosítunk.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831935   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.