Műszaki vezető

Országos Mentőszolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Országos Mentőszolgálat Észak-magyarországi Regionális Mentőszervezete
Nógrád megye Salgótarján

Műszaki vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Bem út 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Országos Mentőszolgálat Nógrád megyei Kirendeltség üzemeltetésében lévő gépjárműflotta kezelése, továbbá a mentőállomások épületeinek műszaki állapotával, karbantartásával kapcsolatos ügyintézés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Autószerelői szakiránynak megfelelő felsőfokú végzettség az 1/1990. (IX.29) KHVM rendelet 2. sz. mellékletének 1/a pontja szerint,

        Legalább 1 év vezetői gyakorlat, hasonló területen

        Felhasználói szintű WORD, EXCEL, internet

        "B" és „C”kategóriás jogosítvány

        PÁV I.

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol/német nyelvismeret, épületgépész mérnök, építészmérnöki vagy építőmérnöki diploma

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Kézzel írt szakmai önéletrajz és motivációs levél

        Szakmai programtervezet

        Végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Gépjárművezetői engedély másolata, PÁV I másolat

        Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

        A pályázati anyagba másolatban becsatolt igazoló dokumentumokat bizottsági meghallgatás esetén eredetiben be kell mutatni

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Mentőszolgálat címére történő megküldésével (1055 Budapest, Markó utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13000/156/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki vezető .         Postai úton, a pályázatnak a Országos Mentőszolgálat címére történő megküldésével (1055 Budapest, Markó utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13000/156/2016, valamint a munkakör megnevezését: Műszaki vezető .

        Elektronikus úton Papp Ibolya Humánerőforrás Főosztályvezető részére a palyazat@mentok.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mentok.hu - 2016. október 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768393   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.