Munkavédelmi technikus

Országos Mentőszolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Országos Mentőszolgálat
Munkabiztonsági Osztály

munkavédelmi technikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4025 Debrecen, Külső Vásártér 14. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkavédelmi, munkabiztonsági szabályoknak, előírásoknak való megfelelés biztosítása. Munkabalesetek kivizsgálása. A létesítmények, és a biztonságos munkavégzés feltételeinek folyamatos ellenőrzése. Javító, megelőző tevékenységek meghatározása, intézkedési tervek, utasítások készítése, végrehajtásának ellenőrzése. Rendszeres és eseti oktatások előkészítése, megtartása. Az OMSZ régióival való együttműködés. Adatszolgáltatás, jelentések készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, érettségi,

        Munkavédelmi technikus végzettség

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

        Jó kommunikációs és problémamegoldó készség

        B kategóriás jogosítvány

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Munkavédelmi szakmérnök/szakember végzettség

        Tűzvédelmi előadó/főelőadó végzettség

        Környezetvédelmi technikus végzettség

        Emelőgép ügyintézői végzettség

        Elektromos előképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a jelentkező legfontosabb személyi adatait, eddigi munkaköreinek, tevékenységének rövid leírását

        oklevél, bizonyítvány másolat

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Mentőszolgálat címére történő megküldésével (1055 Budapest, Markó utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13000/155/2016 , valamint a munkakör megnevezését: munkavédelmi technikus.         Postai úton, a pályázatnak a Országos Mentőszolgálat címére történő megküldésével (1055 Budapest, Markó utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13000/155/2016, valamint a munkakör megnevezését: munkavédelmi technikus.

        Elektronikus úton Nagyné Németh Ildikó munkaügyi ügyintéző részére a palyazat@mentok.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mentok.hu - 2016. október 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 12.

ID: 2765384   Megjelentetés dátuma: 2016.10.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.