Jogtanácsos

Országos Mentőszolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Országos Mentőszolgálat

Jogtanácsos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1055 Budapest, Markó utca 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Peres képviselet ellátása, belső jogi tanácsadás, szerződések és beadványok szerkesztése, készítése, ellenjegyzése. Belső szabályzatok készítése, a jogszabályi változások nyomon követése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Jogi egyetemi végzettség,

        Jogi szakvizsga

        3-5 év szakmai gyakorlat

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egészségügyi jog területén szerzett szakmai tapasztalat

        Közbeszerzési jogi területen szerzett szakmai tapasztalat

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kreatív gondolkodás

        Kiváló problémamegoldó képesség

        Stressztűrő személyiség

        Proaktív hozzáállás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a jelentkező legfontosabb személyi adatait, eddigi munkaköreinek, tevékenységének rövid leírását

        diploma, szakvizsga bizonyítvány másolat

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Mentőszolgálat címére történő megküldésével (1055 Budapest, Markó utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13000/153/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Jogtanácsos .         Postai úton, a pályázatnak a Országos Mentőszolgálat címére történő megküldésével (1055 Budapest, Markó utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13000/153/2016, valamint a munkakör megnevezését: Jogtanácsos .

        Elektronikus úton Nagyné Németh Ildikó munkaügyi ügyintéző részére a palyazat@mentok.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mentok.hu - 2016. október 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 4.

ID: 2751487   Megjelentetés dátuma: 2016.10.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.